English

 Masa tenisi forumuna katılın, fikirlerinizi belirtin

 

  Altın Web Ödülü

Ankara'da

Masa tenisi Dersi verilir.

Ayrıca herkese oynama imkanı.

Tufan Yalçın

505 391 60 75

536 938 53 26


 

FOREHAND VE BACKHAND VURUŞLARI BİRLEŞTİRMEK

Larry Thoman

Forehand ve backhand vuruş ve blok yapmada uzmanlaştıktan sonra bu vuruşları birleştirmeyi öğrenmelisiniz. Vuruşları birleştirmenin en önemli kısmı iyi bir hazır pozisyonu almaktır. İyi bir hazır pozisyonu reaksiyon zamanını azaltır, herhangi bir yöne doğru çabuk hareket etmeyi ve bir vuruştan diğerine akıcı bir şekilde geçişi sağlar.

Bu kısımda anlatılan alıştırmaların çoğu için iyi bir ayak hareketi gereklidir. Ayaklarınızı tıutarlı bir şekilde hareket ettirirmede zorlanıyorsanız 19. bölümdeki 63 ve 64. sayfaları okuyun ve anlatılan türdeki hareketleri normal bir şekilde yapınacaya kadar ayaklarınızı çalıştırın.

Ders 14: Hazır Pozisyonu

Hazır pozisyonu almak için resim 13 e bakın ve :

  • Ayaklarınızı en az omuz genişliği kadar veya daha fazla açın. Sağ ayağınız sol ayağınızdan biraz daha geride olmalı.

  • Topuğunuz hafifçe yukarıda ve ağırlığınız ayak uçlarında ve her iki ayağa eşit şekilde dağılmış olmalı.

  • Kollarınız aşağıya doğru sarkmalı ve dirsek kısmından 90 derecelik bir açı yaparak ileriye doğru uzatılmalıdır. Bu şekilde durduğunuz zaman dirseğinizin omuzunuza göre biraz daha ileride olması gerekir.

  • Dizleriniz boyunuza göre oranlı bir şekilde bükülmelidir. Uzun boylu bir oyuncunun dizleri kısa boylu bir oyuncuya göre daha fazla bükülmelidir. Dik durarak dizlerinizi sabitlememeye dikkat edilmelidir.

  • Raket forehand veya backhand vuruşa avantaj sağlamayacak şekilde ileriye doğru bakmalıdır.

  • Başınız dik ve gözleriniz topa odaklanmış olmalıdır.

  • Tüm vücudunuz dengeli, gevşek ve tetikte olmalıdır.

  • Zihniniz açık, topun hızını, falsosunu ve yönünü anladığınız anda harekete geçecek şekilde sakin ve kararlı olmalısınız.

Temel bir vuruş hareketi şu şekilde olmalıdır : İlk önce hazır pozisyonu alınır. İkinci olarak topun geliş hareketi belirlenir. Üçüncü adımda topa dpğru hareket edilir. Bir sonraki adımda topa vuruş yapılır ve son olarak da tekrar hazır pozisyonu alınır.

Hazır pozisyonu top gidiş gelişlerinde her vuruştan önce ve sonra alınmalıdır. Buna çalışırken :

(1) hazır pozisyonu alınız,

Tipik bir hazır pozisyonu
Resim 13: Tipik bir hazır pozisyonu

(2) forehand tarafına doğru iki hızlı adım atınız ve (3) hayali bir forehand vuruşu yapınız, (4) iki adım atarak (5) orjinal hazır pozisyonunuza geliniz. Bu hareketleri kendinizi çok rahat hissedinceye kadar tekrarlayınız.

Bir sonraki çalışmada benzer şekilde yapılmalı fakat bir önceki çalışmaya backhand vuruşu da eklenmelidir. Bu çalışmaya: (1) hazır pozisyonu ile başlayınız, (2) forehand tarafına iki hızlı adım atınız, (3) hayali bir forehand vuruşu yapınız, (4) ili adım atarak ilk başladığınız noktaya geliniz, (5) hazır pozisyonuna geçiniz, (6) hayali bir backhand vuruşu yapınız, ve (7) tekrar hazır pozisyonuna geçerek hareketi tamamlayınız. Yine bu hareketleri kendinizi çok rahat hissedinceye kadar tekrarlayınız.

Ders 15: Hazır pozisyonuyla birlikte kombinasyon blok vuruşları

Forehand ve backhand vuruş kombinasyonlarını çalışmak içim robotunuzun tarama ayarlarını 2 ve 5 pozisyonuna getiriniz. Top sırasıyla backhand ve forehand sahanızın ortasına atılacaktır.

Masa orta çizgisinin hafifçe sol tarafında hazır pozisyonu alınız. Raketinizin yön olarak karşıyı göstermesine ve sağ elinizdeki raketin masa orta çizgisiyle hizalı olmasına dikkat ediniz. Robotunuzu yavaş hızda çalıştırınız ve orta çizginin sol tarafına gelen toplara backhand, sağ tarafına gelen toplara ise forehand blok vuruşu yapınız. Her vuruştan sonra bir sonraki vuruşu yapmadan önce mutlaka hazır pozisyonuna geçiniz. İlk çalışmada vuruşlarınızı çapraz karşıya, ikinci çalışmada da vuruşlarınızı düz karşıya yapınız.

Tempoya alıştıkça top atma hızını da yavaş yavaş artırınız. Yalnız vuruşlar arasındaki hazır pozisyonuna geçmeyi unutacak kadar aşırı hızlı çalıştırmayınız. Bu çalışmada formunuzu kaybetmeden üst limitlerinize ulaştığınız zaman top atma açısını genişletebilirsiniz. tarama ayarını sağ elle oynayanlar 2 ve 4, sol elle oynayanlar ise 3 ve 5 konumuna getirebilirler.

Bu ayarlarda top forehand köşesine ve backhand tarafında ortaya gelecektir. Önceki çalışmayı bu ayarlarda tekrarlayınız. Top forehand köşesine atıldığı zaman o tarafa doğru hareket ediniz. Yine ilk çaklışmada toplara çapraz karşıya, ikinci çalışmada ise düz karşıya doğru vurunuz. Toatma aralığını seyrek olarak başlayıp yavaş yavaş hızlandırınız. Son olarak da robor ayarlarını 3 ve 4 pozisyonlarına getirip topları backhand ve forehand köşelerine atmasını sağlayınız ve aynı çalışmaları yapınız. Top backhand taraınıza geldiğinde backhand, forehand tarafınıza geldiğinde de forehand vuruşu yapmayı unutmayınız. Alıştıkça top atma hızını ve frekansını artırınız. Amacınız her çalışmada peş peşe en az 50 hatasız vuruş yapmak olmalı.

Ders 16: Hazır pozisyonuyla birlikte kombinasyon vuruşları

Bir önceki derste anlatılan çalışmaları bu sefer blok vuruş yerine normal sert vuruşlar şeklinde yapınız. Top backhand taraına geldiğine backhand vuruşu, forehand tarafına geldiğinde ise forehand şut şeklinde vuruş yapınız. Her yeni çalışmaya başladığınızda mutlaka yavaş hızla başlayıp hızınızı yavaş yavaş artırınız.

Bir sonraki çalışmada robot backhand tarafının ortasına hep aynı yere top atacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu noktaya atılan toplara bir backhand, peşinden de dönüp forehand vuruş yapmaya çalışınız. Vuruşları da önce çapraz karşıya, sonra da düz karşıya yapınız. Alıştıkça vuruşlarınızı daha sert olarak yapınız. Amacınız her çalışmada peş peşe en az 25 hatasız vuruş yapmak olmalı.

Copyright © Newgy Industries & Larry Thoman.

Tercüme :

 

Son güncelleme tarihi : 22 Haziran, 2003

Copyright © 2001-2006 Ertan Patır

Bu sitenin içeriği kod ve yazılım da dahil olmak üzere, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayınlanamaz.

Webmaster :