English

 Masa tenisi forumuna katılın, fikirlerinizi belirtin

 

  Altın Web Ödülü

Ankara'da

Masa tenisi Dersi verilir.

Ayrıca herkese oynama imkanı.

Tufan Yalçın

505 391 60 75

536 938 53 26


 

Ritm değiştirme çalışmaları

RİTM DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Nikola Vukelja

Bir sayıdan diğerine geçerken aktif oyundan pasif oyuna geçebilen veya tersini yapabilen çok az sayıda oyuncu vardır. Bu tür oyuncular oyunun ritmini değiştirmede zorlanırlar ve bunu iyi yapabilen oyuncular karşısında sıkıntı yaşarlar.

Ritm hissinin daha çok genetik faktörlerle açıklanabilen kasları otomatik olarak hareket ettirebilme becerisi olduğuna kuvvetle inanmama rağmen, belirli çalışmalar yaparak masa tenisindeki bu çok önemli özelliği bir dereceye kadar geliştirmeye veya gelişmesini etkileyebileceğimize inanıyorum.

Bu çalışmada kullanılan sıralı çalışmalar pratikte 'iki topspin iki blok' olarak adlandırılırlar ve normalde topspin ve blok özelliklerini robotik hale getirmek için kullanılırlar. Bunlar çalışmanın amacına bağlı olarak hafta için yapılan dört çalışmanın bir parçasıdırlar.

Bu çalışmaları biz normalde çalışmanın başında masa başında yapılan temel ısınmadan hemen sonra yaparız ve ortalama olarak bir saat sürer. Bu çalışmada her iki oyuncuda çalışır ve bir sayı oynanırken her iki oyuncu sırasıyla aktif ve pasif oyuna geçiş yapar. Alıştırmalar fiziksel olarak çok yorucudurlar bu yüzden her çalışma sonrasında 1-2 dakikalık kısa bir ara ve karmaşık çalışmalardan sonra ise 10 dakika ara verilmelidir.

Temelde her çalışmanın süresi yaklaşık 10 dakika olmalıdır, fakat oyuncunun ihtiyacına göre bu süre değiştirilebilir.

Çalışmayı be şekilde oluşturmak çalıştırıcıya, oyuncuya bağlı olarak, değişik kombinasyonlar yapma olanağı sunar. Bu yazıda atak spin oyuncuları için tipik bir çalışma örneği gösterilmektedir.

Çalışma 1

Diğer çalışmaların geliştirildiği bu temel çalışmada değişmeli olarak oyunculardan birisi çapraz forehand köşesine peş peşe iki spin yapar diğeri de bu spinlere blok ile karşılık verir. İki spinden sonra blok yapan oyuncu spin yapmaya, diğeri de blok yapmaya başlar. Bunlar olurken oyuncular devamlı ileri-geri koşarlar (blok yaparken ileri, spin yaparken geri). Oyunculara İleri-geri hareket etmenin önemini belirtmenin dışında bu çalışmanın amacının sayı kazanmaktan çok topu masada mümkün olduğu kadar fazla tutmak olduğu ve topa tüm güçle vurulmaması gerektiği özellikle söylenmelidir.

Çalışma 2

Bu çalışmanın amacı temel olarak bir önceki ile aynıdır (sırayla iki spin iki blok). Diğerinden farklı tarafı blok yapan oyuncunun ilk bloğu forehand tarafına uzun olarak, ikinci bloğu ise masanın ortasına yapmasıdır. Böylece spin yapan oyuncu için ileri geri harekete ek olarak sağ-sol hareketi de eklenmektedir.

 

Çalışma 3

Sadece forehand kullanılan ilk iki çalışmanın aksine, pasif oyuncu (blok yapan) için backhand vuruşunu da devreye sokuyoruz. Bu çalışmada spin yapan oyuncu 2. spinini paralel olarak blok yapan oyuncunun backhand tarafına yapar.

 

Çalışma 4

Bu çalışmada aktif oyuncunun backhand vuruşu yapmasını sağlıyoruz. Pasif oyuncu bloklarını paralel olarak karşıya yapar. Aktif oyuncu ise çapraz forehand, peşinden de çapraz backhand spin yapar.

 

Çalışma 5

Bu çalışma sadece backhand köşelerinde yapılır ve pasif oyuncu backhand blok yapar. Atak yapan oyuncu ise ilk vuruşunda backhand spin yapar, ikinci vuruşunda ise backhand köşesinden forehand spin yapar.

 

Çalışma 6

Gösterilen son çalışma genelde iki defans oyuncusu tarafından yapılır fakat dokunma kabiliyetini artırma veya rahatlama çalışması olarak iki atak veya atak/defans oyuncuları arasında da yapılabilir. Bu çalışmada oyunculardan birisi iki defa spin yaparken diğeri topu kesme ile karşılar, sonraki iki vuruşta ise roller değişir. Peş peşe kesme top atılınca spin yapmak zorlaşacağı için istenirse kesmelerin arasına topun falsosunu azaltmak ve daha kolay spin yapılabilmesini sağlamak için bir itme vuruşu eklenebilir.

Bu çalışmaların ana amacının ritm değişikliğini hissini artırmak olduğu vurgulanmakla birlikte başka amaçlar için de kullanılabilir (sağ/sol veya ileri/geri ayak hareketi çalışması, veya başka amaçlar için). Temelde bu çalışmalar oyuncular için çok önemlidir ve oyuncular tarafından kamp ve günlük çalışmalarda zevkle ve yüksek konsantrasyon ile yapılmalıdır.

  

Kaynak : Tibhar

Tercüme :

 

Son güncelleme tarihi : 06 Kasım, 2002

Copyright © 2001-2006 Ertan Patır

Bu sitenin içeriği kod ve yazılım da dahil olmak üzere, izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yeniden yayınlanamaz.

Webmaster :